2019 01.01.2019  -  31.12.2019
Vejledning

Medlemskontingent - Aktivt (MKA)
Medlemskontingent 
Betales hvert kvartal. Betales forud.
 • Framelding skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal til post@hodsagerrideklub.dk
 • Husk at læse klubbens betingelser, som bl.a. indeholder vores vedtægter og velkomstfolder med vigtig information om forsikring og sikkerhed
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlemskontingent - Passiv (MKP)
Medlemskontingent Passiv pr. år 300 kr.
 
Passive medlemmer kan ikke bruge de ridesportslige faciliteter i klubben.
 
 • Framelding skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar på post@hodsagerrideklub.dk
 • Husk at læse klubbens betingelser, som bl.a. indeholder vores vedtægter og velkomstfolder med vigtig information om forsikring og sikkerhed
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Dressur - intensiv på små hold (Int-D)
Intensiv dressur undervisning på små hold, for dig der har interesse for en mere intensiv læring
Tilmeld/Læs mere - (3)

Dressur, alm. med 6 pr. hold (Dress)
 • Dressurundervisning er på hold med mindst 3 og maksimalt 6 ryttere.
 • Du kan først tilmelde dig undervisning, når du har aftalt det med Mette på 22175047. Send en SMS, så finder vi en tid til prøvetime.
 • Du skal have betalt Årskontingent- aktive, inden du får adgang til at melde dig på hold
 • Du betaler pr. måned. Juli er betalingsfri pga. sommerferie. 
 • Skal du ride på en af rideskolens heste, skal du også tilmeldes Leje af elevhest.
 • Framelding skal ske senest d. 15. i måneden til post@hodsagerrideklub.dk
 • Husk at læse klubbens betingelser, som bl.a. indeholder vores vedtægter og velkomstfolder med vigtig information om forsikring og sikkerhed
 • Elevryttere og deres familier har desuden ansvar for at rive hovslag på inden- og udendørsbaner, feje bander i ridehallen, tjekke at lortebøren i tilbygningen er tømt og renholde tilskuertribunen i ridehallen. 
Tilmeld/Læs mere - (10)

leje af elevhest (H-lej)
Her betaler du for leje af elevhest til dine ridehold. 
Er du ny, så kontakt Lise Truelsen 21157930 for at få en snak om, hvilket hold du skal meldes til - og hvilken hest du skal ride på
 • Framelding skal ske senest d. 15. i måneden til post@hodsagerrideklub.dk
 • Husk at læse klubbens betingelser, som bl.a. indeholder vores vedtægter og velkomstfolder med vigtig information om forsikring og sikkerhed
 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Springkort (sprin)
Springkort
 
Denne type ridekort giver kun adgang til Hodsager Rideklubs faciliteter i forbindelse med privat springundervisning hos Mette Kofoed. 
Ryttere, som opstalder hest på Hodsager Rideskole, betaler ikke baneleje for springtimer, da de allerede har facilitetskort via deres opstaldning.
Alle andre skal betale baneleje, når de kommer til springtimer. Dette gælder både gæster, der kommer til springtimer og klubbens medlemmer, der opstalder hest hjemme eller andre steder.
 
 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Halvpart (part)
Der henvises til partsaftaler
Tilmeld/Læs mere - (1)

Part på elevhest (part)


 • Ønsker du at få part eller komme på venteliste til part, så skriv til post@hodsagerrideklub.dk

Hvad vil det sige at have part?
At have part på en rideskolehest betyder, at du er sikret at ride på hesten til dine ridetimer og til stævne. Derudover må du ride på hesten de dage, hvor rideklubben anviser, en rideskole hest må gå to timer om dagen, og skal have én ugentlig fridag . At have part kan være et godt skridt på vejen til egen hest.
Hvad koster det?
 • Priser på parter varierer fra pony til pony og hest til hest.
 • Priserne ses på de pågældende ponyer/heste på rideskolens hjemmeside under tilmeldning/parter
 • Derudover kommer naturligvis klubkontingentet og de ridetimer, du går til.
Hvilke regler og betingelser gælder for halvpart?
 • Du må ride på hesten de dage, som i aftaler med klubben
 • Du må ride ca. 1 time pr gang og længere tid, hvis du er på skovtur.
 • Du skal som part være tilmeldt holdundervisning i dressur.
 • Du må kun springe på hesten i springundervisningen på rideskolens springhold.
 • Hesten skal altid have en ugentlig fridag uden rytter, men du må gerne strigle og hygge om hesten på denne dag.
 • Du har ansvaret for at muge hestens boks mindst en gang hver 14. dag. Bliver boksen ikke muget i bund mindst hver 14. dag, kan staldpersonalet foretage udmugning for din regning.
 • Du skal støve boksen af og fjerne spindelvæv, samt vaske evt. vinduer hver 14. dag, fx. samtidig med udmugning.
 • Du skal pudse hesten udstyr med jævne mellemrum. Du skal selv købe læderfedt og andre remedier til dette brug.
 • Du skal sørge for at fjerne flueæg i pelsen, og at købe fluespray til hesten som sommeren.
 • Du skal sørge for at holde man, hale, hovskæg, kastanier mm i ordentlig stand. Hvis du ønsker at ændre “frisure” på hesten, fx klippe en lang man til en kort, opretstående, skal du spørge en fra bestyrelsen først. Har du brug for hjælp til at holde man og hale mm., så viser en fra bestyrelsen dig gerne hvordan.
 • Bliver din hest skadet, vil klubben forsøge at tilbyde dig en anden til undervisning. Skader, som varer mindre end 1 måned, giver ikke anledning til reduktion i den månedlige betaling. Varer skaden ud over 1 måned, tager bestyrelsen en dialog med dig om situationen.
 • Stævner udenfor klubben: Af hensyn til hestenes ve og vel må parter tage hesten med til stævner i andre klubber max 3 gange om året. Rytterlejr hos andre klubber tæller som stævne. Du skal aftale med klubbens hesteansvarlig i bestyrelsen, at du tager hesten med, før du melder til. Har du meldt til, før der spørges om lov, og klubben siger nej til, at hesten må tages med, er det dig som part, der står for evt. tabte gebyr for tilmelding.
 • Undervisning/kursus udenfor klubben: Hvis du undtagelsesvist gerne vil have hesten med til kursus/undervisning uden for klubben, skal du spørge den hesteansvarlige i bestyrelsen, der vil tage stilling til ønsket. Har du meldt til før der spørges om lov, og klubben siger nej til, at hesten må tages med, er det dig som part, der står for evt. tabte gebyr for tilmelding.
 • Hvis hesten er tilmeldt stævne, undervisning eller lignende hos en anden klub, og den af den ene eller den anden grund ikke kan deltage alligevel, fx pga. skade eller sygdom i omløb, er klubben ikke pålagt at finde en hest som erstatning. Klubben dækker heller ikke evt. tabte gebyr til starter. Det påhviler dig som part, ganske som hvis du var privat rytter.
 • Passet skal altid medbringes, når du kører med din halvpartshest, og det skal være en erfaren chauffør.
 • Klubben kan ved gentagen overtrædelse af reglerne fra partholderens side opsige din part-aftale.
Sadelunderlag
Rideskolen sørger for udskiftning af underlag, dækkener osv.

 

Produkter til hesten
Som part står du for at indkøbe de produkter, der skal bruges til vedligehold af sadel og hovedtøj samt fluespray til hesten om sommeren.
Til at holde hovedtøj og sadel være en god ide at anskaffe sig:
 • Læderfedt (evt. sæbe ved lædersadel)
 • Svamp, til at vaske skidt af med.
 • Bomuldsklude, fx et gammelt håndklæde eller T-shirt, man klipper i stykker.
 • Spand, gulvspanden hjemmefra er helt fin
 • Tip top/ wintec sadelpleje (kun ved kunstsadel)
Både læderfedt og fluespray fås hos lokale rideudstyrsbutikker

 

Tilmeld/Læs mere - (6)

Facilitetskort (Rideh)
 • Facilitetskort giver dig adgang til at bruge baner og ridehus, rytterstue og opsadlingsplads på Hodsager Rideklub.
 • Brugen skal ske i henhold til vores regler for sikkerhed.
 • Pris: 150 kr pr. måned eller 1500kr pr. år. for dig, der har halvpart på rideskolehest.
 • Pris: 200kr pr. måned for heste, der ikke er opstaldet på Hodsager Rideklub.
 • Privatejede heste, der er opstaldet på Hodsager Rideklub, betaler facilitetskort via opstaldningen
 • Framelding skal ske senest d. 15. i måneden til post@hodsagerrideklub.dk
 • Husk at læse klubbens betingelser, som bl.a. indeholder vores vedtægter og velkomstfolder med vigtig information om forsikring og sikkerhed
Tilmeld/Læs mere - (1)

Opstaldning (Opsta)
Opstaldning af din hest eller pony på Hodsager Rideskole.
Rideklubben opkræver betalingen på vegne af rideskolens ejer, Villy Grønne.
Alle spørgsmål vedr. opstaldning skal stilles til Villy på tlf: 4061 9710.

Opstaldning inkluderer - beskrevet i kontraktens bilag 1:

Boks:
 • Hestene står på halm i boksene.
 • Skal hesten stå på anden bund, skal opstalder selv levere materialerne og selv passe boksen. Det giver ikke afslag i prisen
Fold og ud/indlukning:
 • Ridecentret sørger for ud- og indlukning. Hestene er på fold i flest mulige timer pr. dag afhængig af vejret. Ved uvejr, fx storm, islag m.m kan ridecentret vælge at lade hestene blive inde. Ønsker opstalder, at hesten kommer ud i uvejr, skal opstalder selv sørge for ud- og indluk.
 • Som udgangspunkt går hestene på fold opdelt i hhv. hopper og vallakker. Store heste og pony på hver sin fold. Der kan være nødvendige hensyn til at lave en anden sammensætning. Det afgøres af ridecentret.
 • Opstalder kan tilkøbe enefold i det omfang, der er mulighed for det.
 • I sommerperioden går heste som udgangspunkt på døgnfold, når nattetemperaturen er stabil på omkring 8-10 grader.
Boks i sommerperioden:
 • Ønsker opstalder sin hest på boks om natten i sommerperioden, stiller ridecentret boks med halm og aftenfoder til rådighed. Ridecentret sørger for udluk om morgenen, mens opstalder sørger for indluk og aftenfodring. Opstalder pakker poser med rideskolens foder til aftenfodring, efter aftale med ridecentret. Dette foder er inklusive i opstaldningsprisen. Ønsker opstalder at bruge eget foder, giver det ikke afslag i prisen. Der er mulighed for at tilkøbe hø og morgenfodring, hvis opstalder ønsker dette. Udmugning som resten af året.
Sommergræs:
 • I de uger i sommerferien, hvor rideskolens undervisning er lukket, har opstalder mulighed for at få sin hest på sommergræs i engen i Hodsager by, halvanden kilometer fra ridecentret. Her lukkes alle heste ud i én stor flok på et stort areal med adgang til Storåen.
 • Der er dagligt opsyn med alle heste i den periode, de går på døgnfold, også i engen i Hodsager
Foder:
 • Hestene fodres med krybbefoder 2 gange dagligt. Der fodres med Equsana Rocky. Har hesten brug for yderligere supplering ud over de anbefalede mængder, tilbyder ridecentret supplering med valset byg inklusive i prisen. Ønskes anden supplering, skal opstalder selv levere dette.
 • Såfremt opstalder ønsker andet foder, skal dette pakkes i portionsposer, der anbringes i foderreolen ved den store stald. Poser skal mærkes med hestens navn, og det er opstalders ansvar at sikre, at der er poser til hver fodring. Opstalder skal give ridecentret besked, hvis der startes op med andet foder eller afsluttes med dette. Dette gælder også suppleringsfoder.
 • Der gives 1,5 kg hø pr. 100kg hest i døgnet. Dette gives én gang i døgnet til aften/nat.
 • Er hesten i boksro på grund af skade, gives hø 2 gange dagligt, og der justeres på krybbefoder i henhold hertil.
 • Der gives vitamin- og mineralsten på foldene om sommeren, og der er adgang til vand
 • Der er hø på foldene i indgræsningsperioden til døgnfold og i tørre sommerperioder med dårligt græs.
 • Resten af året er der halm som grovfoder på foldene og adgang til vand.
Vaccine og ormeprøver
 • Ridecentret tager gødningsprøver to gange årligt, forår og efterår. Prøver og evt. nødvendig behandling for orm udføres af ridecentret på opstalders regning.
 • Opstalders hest skal være vaccineret i henhold til rideforbundets anbefalinger. Ridecentret tilbyder fælles turnus med vacciner i januar måned.
Øvrige forhold
 • Stalden er åbent dagligt i tidsrummet 07-22
 • Opstaldning er inkl. Facilitetskort til ridecentrets faciliteter
 • Når rideklubben har undervisning, stævner eller kurser i ridehallen, er denne lukket for øvrig ridning
 • Der kan ikke opstaldes hingste på Hodsager Ridecenter.
 
Turnusordning med rengøring
Opstaldere indgår på lige fod med rideklubbens halvparter i en turnusordning med rengøring af rytterstue og toiletter på rideskolen. Man får sammen med 1-2 andre opstaldere ansvar for 2 uger, hvor der skal gøres rent mindst 1 gang. Man vil dermed få 2-3 rengøringsperioder om året. Fordelingen af uger fremgår af oversigt i rytterstuen
Tilmeld/Læs mere - (5)

Stævnemedlemskab (stævn)
 • Stævnemedlemskab gælder i et kalenderår.
 • Et stævnemedlemskab til Hodsager Rideklub giver ret til at starte stævner for klubben i det kalenderår, der betales stævnemedlemskab for. 
 • Stævnemedlemskab giver adgang til kurser og sociale aktiviteter i klubben. 
 • Stævnemedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.
 • Framelding af stævnemedlemskab skal ske med mindst 1 måneds varsel til 1. januar til post@hodsagerrideklub.dk
 • Husk at læse klubbens betingelser.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Leje af Skab (skab)
 • Lej et skab til dit grej på rideskolen
 • Lille skab i klubbens sadelrum: 100kr pr. år - stiger til 150kr pr. 1. januar 2020
 • Stort skab på staldgang: 200 kr pr. år - stiger til 250kr pr. 1. januar 2020
 • Betales hvert år 1. januar
Tilmeld/Læs mere - (2)